Artikel - Onderzoeksrapport Duunsche Landen

Onderzoeksrapport Duunsche Landen

Het gebied de Duunsche Landen ligt ten oosten van het dorp Annen, in het Hunzedal. Het Hunzedal is van oorsprong een oerstroomdal of pradolina. Het heeft zich gevormd tijdens de laatste fase van het Saalien, de voorlaatste ijstijd, als gevolg van enorme hoeveelheden smeltwateren die vrijkwamen bij het afsmelten van het landijs. In de loop van de tijd is het dal geheel opgevuld met dekzand, riviersedimenten van vlechtende systemen, en tot voorbij Annen is er ook Eemklei gevonden, afgezet als mariene klei.

Anja Verbers, fysisch geograaf van Landschapsbeheer Drenthe, kreeg de opdracht van de provincie Drenthe om het gebied te onderzoeken. Zij heeft dit gedaan samen met een aantal vrijwilligers, zo heeft het onderzoek ook een educatief doel en ontstaat er al draagvlak voor het aardkundig monument.

Deel dit: