Artikel - Historisch-hydrologische modellering van de Drentsche Aa voor toekomstig waterbeheer

Historisch-hydrologische modellering van de Drentsche Aa voor toekomstig waterbeheer

Een manier om toekomstige hydrologische regimes in te schatten is door bewijzen te vinden van representatieve perioden in het verleden. In deze studie wordt een eerste aanzet gegeven voor de historisch-hydrologische modellering voor het stroomgebied van de Drentsche Aa. Beleidsmatig wordt hier aangestuurd op een hogere basisafvoer en lagere piekafvoer die horen bij een natuurlijkere historische situatie. Door het bestaande hydrologische model aan te passen naar een historisch scenario van rond 1900 kunnen de hydrologische consequenties worden ingeschat van een natuurlijker, cultuurhistorisch verantwoorde inrichting van het landschap.

Deel dit: