Artikel - Het ontstaan van de ijstijden

Het ontstaan van de ijstijden

Sinds het eind van de negentiende eeuw wordt algemeen aangenomen dat in het verleden sprake is geweest van ijstijden met grootschalige landijsbedekkingen tot gevolg. Ook Noordwest-Europa kreeg ermee te maken. Met zekerheid zijn voor ons land twee glaciaties met bijbehorende landijskappen aangetoond. Voor die tijd dacht men dat zwerfkeien en bodemlagen waar deze in voorkomen door smeltende ijsbergen waren afgezet. In dit artikel legt Harry Huisman uit wat de verschillende factoren zijn die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de ijstijden door de gehele geschiedenis van de aarde.

Deel dit: