Artikel - Het Hondsrug-Hunzedal Complex als gevolg van breuken

Het Hondsrug-Hunzedal Complex als gevolg van breuken

Een alternatieve maar niet meer geaccepteerde verklaring voor het ontstaan van de Hondsrug als gevolg van breuken in de diepere ondergrond.

Modern onderzoek heeft aangetoond dat de breuken-theorie niet houdbaar is:

  1. Het moderne AHN bestand toont aan dat de Hondsrug uit een flink aantal parallelle ruggen bestaat, een observatie die niet met de breukentheorie kan worden verklaard
  2. De gegevens beschikbaar in DINOLOKET.nl laten zien dat er onder de Hondsrug geen systematische dikteverschillen optreden langs de veronderstelde breuken. Dit zou wel het geval moeten zijn bij breuken die lange tijd actief zijn, zoals bijvoorbeel bij de Peel-Slenk het geval is.
Deel dit: