Artikel - Geologie van een bouwput

Geologie van een bouwput

In 2018 werd er een nieuw gedeelte aan het Hunebedcentrum gebouwd. In de bouwput die hiervoor werd gegraven kwamen bijzonder mooie afzettingen uit de laatste drie ijstijden en van het esdek tevoorschijn. Vooral de gecryoturbeerde keileem en de scheefgestelde Elster zanden zijn goed te zien. Harry Huisman schreef er een mooi geïllustreerd artikel over.

Deel dit: