Artikel - Zwerven tussen stuwwal en veen

Zwerven tussen stuwwal en veen

De KNGMG Noord kring organiseerde begin september 2021 een excursie in Drenthe met de focus op de glaciale afzettingen en de veenafzettingen.
Van pingoruïnes tot hoogveen, de verschillende excursiepunten toonden de diversiteit van de Kwartairgeologie die in Drenthe steeds beter wordt voorzien van informatie voor het grote publiek.

Deel dit: