Artikel - De “Black Mat” aan het einde van de Weichsel ijstijd

De “Black Mat” aan het einde van de Weichsel ijstijd

In Noord-Amerika wordt een zwarte laag gevonden aan de basis van de Jonge Dryas, de zogenaamde “Black Mat”. Deze laag ligt aan de basis van de Alleröd en de Jonge Dryas en representeert de plotselinge overgang van relatief warm naar zeer koud, de laatste fase van de Weichsel IJstijd, 12.900 jaar geleden. De laag markeert het uitsterven van de Noord-Amerikaanse mega-fauna’s en de Clovis jagers cultuur. De laag wordt ook in Nederland aangetroffen als het laagje van Usseloo. Het artikel bevat een aantal chemische analyses die een extra-terrestrische origine suggereren voor het ontstaan van deze zwarte laag.

Deel dit: