Artikel - Waterhuishouding in het Bargerveen

Waterhuishouding in het Bargerveen

Het Bargerveen, hotspot van Geopark de Hondsrug, is een laatste restant van het ooit uitgestrekte Bourtanger Moor. In de kern van het Bargerveen komt nog levend hoogveen voor. Om het hoogveen in stand te houden moet het veen nat blijven, door water vast te houden en water toe te voeren. Daarvoor zijn allerlei kunstgrepen uitgevoerd, zoals de aanleg van dammen en dijken en het creëeren van bufferzones. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en de werken worden uitgevoerd onder directie van Staatsbosbeheer. In de presentatie laat Piet Ursem zien welke ingrepen er zijn uitgevoerd.

Deel dit: