Visual nieuws
Nieuwsbericht - woensdag 13 juli 2022

Samenwerking Hondsrug UNESCO Geopark en Hunebedcentrum wordt geïntensiveerd.

Meer dan tien jaar geleden is gestart met De Hondsrug UNESCO Global Geopark. Vanaf het allereerste begin in  nauwe samenwerking met het Hunebedcentrum in Borger, centraal gelegen in het Hondsruggebied. Voor de doorontwikkeling van de Hondsrug als UNESCO Global Geopark is een intensievere samenwerking met het Hunebedcentrum zeer gewenst.

Tien jaar geleden is het alweer dat er een expositie is ingericht bij het Hunebedcentrum waar het verhaal van het Hondsruggebied en daarmee het verhaal van het Geopark wordt verteld aan een breed publiek. Daarnaast heeft het Hunebedcentrum het Oertijdpark ontwikkeld en de Keientuin. Onderdelen die onlosmakelijk met het Hondsrug verhaal te maken hebben.

In 2021 hebben het Hunebedcentrum en De Hondsrug UNESCO Global Geopark in een aantal sessies verkend welke mogelijkheden er zijn om elkaar te versterken. Om deze strategische samenwerking te bekrachtigen is, op 13 juli, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Centraal in de overeenkomst staat dat er een intensievere samenwerking gaat komen, zowel ten aanzien van de exposities als organisatorisch.

Gestart wordt met een gezamenlijke huisvesting van beide partijen bij het Hunebedcentrum (vanaf 1 augustus). Voor de langere termijn zal een verdergaande vorm van samenwerking bijdragen aan een efficiëntie slag in de uitvoering van activiteiten, educatie en marketing en de doorontwikkeling van het Hunebedcentrum als het bezoekerscentrum voor het Hondsrug UNESCO Global Geopark.

Met deze ondertekening wordt een stap gezet om invulling te geven aan het onlangs door gemeenten, Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer en provincie ondertekende masterplan van het Hondsrug UNESCO Geopark.

Identiteit van het gebied centraal

Het Hondsruggebied is een geologisch en cultuurhistorisch zeer rijk en interessant gebied. Het gebied is zo uitzonderlijk het in 2015 is uitgeroepen tot UNESCO Global Geopark. De kracht van het Hondsruggebied is de unieke driedeling. De ruggen en dalen door ijs gevormd, een veelheid aan archeologische schatten en het cultuurlandschap in de loop van duizenden jaren door mensenhanden gevormd. Meer aandacht voor deze drie kernwaarden maakt het Hondsruggebied nog aantrekkelijker voor zowel bewoners als toeristen.

Een bezoek aan het Hunebedcentrum begint met de expositie over de hunebedbouwers of zoals archeologen het zeggen, de trechterbekercultuur. Het Hunebedcentrum is een organisatie die informatie verstrekt over de prehistorie, en met name over uit die tijd stammende hunebedden, waarin een direct verband wordt gelegd met alle in het Drentse landschap voorkomende archeologische monumenten.