Educatief aanbod

Het Hondsruggebied is een unieke geweldige plek voor inspiratie en levenslang leren. De ijstijden maakten er ruggen en dalen. De prehistorische mens liet er zijn sporen na, zoals hunebedden en grafheuvels. Duizenden jaren lang gaven mensen vorm aan een landschap dat van alle tijden is.  

Het aanbod voor scholen focust zich op de leergebieden: Kunst & cultuur en Mens & Natuur.  Het bijzondere geologisch en cultureel erfgoed wordt uitvoerig besproken. Dit biedt leerlingen mogelijkheden om te ontdekken terwijl ze leren en al hun zintuigen stimuleren.

Als u meer wilt weten, stuur dan een e-mail naar l.bouwmeester@dehondsrug.nl met uw vereisten en we zullen ons best doen om u te helpen.

  1. Gastles van de Hondsrug UNESCO Global Geopark; ‘Ontdek de ijstijden!’

Groep:            Bovenbouw

Duur:              150 minuten

Samen met het IVN is er een nieuwe workshop ontwikkelt voor de basisscholen in het Hondsruggebied. Afgelopen schooljaar is het bijna wekelijks aan scholen in het scholennetwerk van de gemeente Borger-Odoorn gegeven. Vanaf aankomend schooljaar wil de Hondsrug UNESCO Global Geopark ook in de andere Hondsruggemeenten de workshop aanbieden. De kracht van het Hondsruggebied is de unieke driedeling. De ruggen en dalen door ijs gevormd, een veelheid aan archeologische schatten en het cultuurlandschap in de loop van duizenden jaren door mensenhanden gevormd. Het doel van de workshop is de toekomstige generaties leren het landschap waar ze zelf in wonen te begrijpen en te respecteren.

De lessen starten met een korte presentatie over wat het Hondsruggebied gebied zo uniek maakt. Wat is eigenlijk een Geopark en waarom heeft het Hondsruggebied de UNESCO status? Wat is er zo bijzonder aan? Hoe ziet de geschiedenis van het gebied eruit en wat kunnen wij er van leren? Na de presentatie komt het belangrijkste onderdeel, want de kinderen gaan op ontdekkingstocht. In verschillende groepjes gaan ze aan de slag met allerlei proefjes. Door middel van een aantal experimenten komen zij achter de kracht van het ijs, water en de wind. Ook kan er gekeken worden naar het landschap van 10.000 jaar geleden middels een VR-bril. En net als onze de hunebedbouwers bouwen zij een hunebed en maken zij een trechterbeker van klei. Hoe maakte men vroeger een Hunebed of hun trechterbeker? In het ‘klein’ gaan de leerlingen hier proberen achter te komen.

Door leerlingen gemaakte trechterbekers.

Kortom, een uitdagende workshop waarbij ze ondervinden hoe het landschap van De Hondsrug UNESCO Global Geopark in de loop der jaren is gevormd en door de mens is gebruikt. Een landschap dat van alle tijden is.

  1. Onderzoeksles IJstijden

Groep:                          Bovenbouw

Duur:                            Dagdeel op locatie (Borger), voor/na-bespreking door de leerkracht

Groepsgrootte:              max. 30 leerlingen

In de onderzoeksles IJstijden leren leerlingen op onderzoekende wijze over het ontstaan van het Hondsruggebied. Ze komen ze er eigenhandig achter dat slechts één meter onder hun voeten meer dan 450.000 jaar geschiedenis verborgen ligt.

De onderzoeksexpeditie duurt een dagdeel en vindt plaats in en rondom het Hunebedcentrum te Borger. De leerlingen krijgen in het expeditiecentrum een inleiding in de geschiedenis van de ijstijden en de hunebedden. Ook bezoeken ze de zwerfstenentuin en het Grootste Hunebed van Nederland.

In groepjes doen ze vervolgens grondboringen met professioneel boormateriaal, zodat ze de geologische ‘bouwstenen’ met eigen ogen naar boven kunnen halen en kunnen koppelen aan de ontstaansgeschiedenis van het  Hondsruggebied. Met behulp van microscopen, zandlinialen en kleurenboekjes wordt het opgeboorde zand vervolgens aan verder onderzoek onderworpen. Na afloop van de les worden de bevindingen gedeeld en besproken. Door de bodemmonsters van alle groepjes samen te voegen, maken we een ‘ijstijdenfles’ die de klas mee mag nemen.

Voorbeeld van het opgeboorde zand. De lagen uit de verschillende ijstijden zijn zichtbaar.