Geologie, natuur en cultuur op de Hondsrug

De Hondsrug UNESCO Global Geopark is een geologisch, ecologisch en cultuurhistorisch rijk en boeiend gebied. Het landschap kenmerkt zich door de aanwezigheid van bossen, heidevelden en beekjes die de glooiiende velden doorsnijden. Je vindt er hunebedden, grafheuvels en restanten van karrensporen. De hooggelegen esdorpen met hun karakteristieke Saksische boerderijen ademen de sfeer van het leven van kleine boerengemeenschappen uit het verleden. Aan de oostkant bevinden zich de veenkolonieën ontstaan door het afgraven van veen dat na droging als brandstof (turf) werd verkocht. Archeologische vondsten zoals potten van aardewerk, gereedschap van steen en zelfs een uitmuntend bewaard gebleven veenlijk (Het Meisje van Yde) zijn in de collecties van musea te bewonderen.

DHUGG

Het ontstaan van de Hondsrug

Het unieke karakter van het Hondsruggebied heeft de geomorfologie als fundament. Het begrip geomorfologie verwijst naar de vorming […]

DHUGG

Ambachtmakelaar

In het Hondsruggebied wordt nog veel ambachtelijk geproduceerd. Ambachtlieden en streekproducenten zijn volop actief. Ambachtslieden en streekproducten Je […]

DHUGG

UNESCO Global Geopark

In het Hondsruggebied ontstond in 2010 het initiatief om de oude verhalen van het gebied meer aandacht te […]

Hunebedcentrum

Hunebedcentrum

Wil je meer weten over de ijstijden en prehistorie? Begin dan je ontdekkingstocht in het Hunebedcentrum in Borger. […]

Van Gogh Huis

Van Gogh Huis

Het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam is gevestigd in de voormalige herberg van Hendrik Scholte. In de winter […]

Stedelijk Museum Coevorden

Stedelijk Museum Coevorden, het Arsenaal

Het verhaal over oorlogen en belegeringen in noordelijk Nederland begint in het Stedelijk Museum Coevorden, gevestigd in het […]

Oude waterputten

De oude waterputten van Schoonebeek

Dat drinkwater ‘gewoon’ uit de kraan komt, is een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Veel Drenten waren tot ver in […]

Onderduikershol

Onderduikershol Valtherbosch

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in Drenthe geregeld gebruik gemaakt van het bos voor het inrichten van onderduikplaatsen. […]

Hunze en Torenveen

Nieuwe kansen voor de Hunze

In de jaren ’50 en ’60 werd de Hunze rechtgetrokken en opgesloten tussen kades. Met stuwen en gemaaltjes […]

De IJstijden

Van ijzig koud naar subtropisch warm

Zo’n 2,5 miljoen jaar geleden begonnen de ijstijden: koude perioden waarin zich landijs vormde, afgewisseld met warme perioden. […]

Prehistorie

Een rijkdom aan prehistorische monumenten

Dankzij het onderzoek van talloze archeologen kunnen wij je de verhalen vertellen over de prehistorie van het Hondsruggebied; waar […]

Natuur

Natuur in al zijn vormen en rijkdom

Natuur in het Hondsruggebied is een moeilijk te definiëren begrip omdat de mens hier eigenlijk overal en altijd […]