Fietsen - routes

Flintenroute

  • 41,5 KM
  • 3 uur

Flinten zijn zwerfstenen. Langs de route kom je deze keien veelvuldig tegen. Binnen een straal van één kilometer langs deze route tref je maar liefst 18 hunebedden aan. De kleinere zwerfkeien zijn gebruikt voor de aanleg van paden en wegen. De Flintenroute gaat langs vele vormen van ‘zwerfsteenkunst’ in de omgeving van Hunebedhoofdstad Borger. Op Drenthe.nl staat de route als fietsknooppuntenroute, met beschrijving en interactieve kaart. De route voert je langs mooie en belangrijke geologische, archeologische en culturele hoogtepunten van de Hondsrug. 

A) Het Hunebedcentrum te Borger

Borger is de ‘Hunebedhoofdstad’ van Nederland.  In het Hunebedcentrum vindt u informatie over de hunebedden en over de Trechterbekercultuur. Er wordt een beeld geschetst van de wijze waarop de hunebedden tot stand gekomen zijn en het laat zien hoe het dagelijks leven van de hunebedbouwers zich voltrok. Verder ziet u een overzicht van andere archeologische monumenten, zoals grafheuvels, urnenvelden, Celtic Fields (akkercomplexen) en oude karrensporen. Naast het Hunebedcentrum ligt het grootste hunebed van Nederland.

Uitzicht op Borger

B) Hunebedden Bronneger

Halverwege Borger en Drouwen liggen 5 hunebedden bij elkaar nabij het plaatsje Bronneger. Eén van de hunebedden (de meest westelijke) is waarschijnlijk het meest gefotografeerd omdat een eikenboom zich in het hunebed heeft genesteld.

Hunebed D21 bij Bronneger

C) Boswachterij Exloo

In het glooiende landschap van de boswachterij Exloo zijn nog veel sporen uit het verleden te vinden. Midden in het bos ligt een hunebed en overal liggen grafheuvels. En zo maar op een  splitsing ligt naast een dikke eikenboom een dikke steen. Dit is een zogenaamde markensteen, die vroeger de grens aangaf tussen de marken van Odoorn, Exloo en Buinen. Dieper in het bos treffen we diverse diepe ronde kraters aan; de zogenaamde pingo-ruïnes. Deze stammen uit de IJstijd.

D) Poolshoogte en Ipsewips

In de boswachterij Odoorn is tijdens de storm van 1972 een groot deel van het bos omgewaaid. De ene helft is herplant en de andere helft is een open vlakte gebleven die door schapen wordt begraasd. In de boswachterij ligt een 15 meter hoge heuvel met een uitkijktoren en theehuis. De heuvel wordt Poolshoogte genoemd. De heuvel is aanvankelijk met schop en kruiwagen tijdens de werkverschaffing in 1934 opgeworpen. Vanwege de bloedblaren aan de handen kreeg de heuvel de bijnaam de Bloedberg. Voor de kleinsten onder ons lijkt het bos om Poolshoogte ‘behekst’. Vanuit het theehuis start  een kinderwandelroute over de heks Ipsewips.

Kunstwerk “Ode aan de Zon” bij de Poolshoogte

E) Odoorn

Odoorn wordt voor het eerst vermeld in 1327 en is ontstaan langs één van de oude verbindingswegen van Coevorden naar Groningen. Het 12e eeuwse koor van de hervormde kerk is tot ongeveer 3 meter hoogte bekleed met zwerfstenen en de muur is ruim 1 meter dik. De rest van de kerk stamt uit 1856.

In de huidige tijd is Odoorn bekend geworden door de Drentse Wandel4Daagse rond Hemelvaartsdag en het grootste Internationale Folklorespektakel van Nederland met dans, zang, muziek en klederdrachten.

F) Eppiesbergje

Langs de weg van Odoorn naar Valthe ligt links een opvallende grafheuvel genoemd naar een zekere Egbert. Hij zou zich op deze grafheu­vel door ophanging van het leven hebben beroofd. Zijn koosnaam `Eppie’ bleef aan de grafheuvel gekoppeld.

De Eppiesberg bij Valthe

G) Valthe

Valthe wordt voor het eerst genoemd in 1217. Echter in de oudheid is de streek al bewoond geweest. In de nabijheid van Valthe liggen diverse hunebedden en grafheuvels. In het centrum en aan de rand van het dorp staan nog oude boerderijen ten oosten van het dorp werd in 1621 de Valterschans aangelegd om de Valtherdijk (de weg naar het klooster van Ter Apel) te verdedigen.

H) Mythische stad Hunsow

Volgens doctor J. Picardt (1600-1670), dominee, dokter en historicus te Rolde en Coevorden, zouden de straten van Coevorden zijn geplaveid stenen afkomstig van de ruïne van rijke hoogbeschaafde stad Hunsow. Hij stelde zelf een onderzoek in en vond een stratenpatroon van stenen. Deze legendarische stad gelegen tussen Borger en Valthe zou in 808 door de Noormannen zijn verwoest.

I) Exloo

Exloo wordt voor het eerste genoemd in 1376. Exloo is een typisch Drents esdorp. Op een klein stukje nieuwbouw na is het een verzameling boerderijen, los opgesteld langs de straten. Een kerk ontbreekt; de Exlooërs kerkten in Odoorn. Het monumentale Bebingehoes uit 1722 is in 2017 afgebrand. Er tegenover ligt de schaapskooi met informatiecentrum. Vanuit deze schaapskooi vertrekt een schaapskudde naar het nabij gelegen Molenveld; een fraai heidegebied met jeneverbesstruwelen. Ook is Exloo bekend van het Internationaal Festival van Oude Ambachten.

Schaapskudde Exloo

Startpunt

Knooppunten route

42Markeweg 17, 9533PP, Drouwen
43Dorpsstraat 2, 9527TC, Bronneger
22Eeserstraat, 9531CW, Borger
24Hoofdstraat, 7875AW, Exloo
6Boswachter Meelkerlaan, 7873TE, Odoorn
38Schaapstreek 2, 7873TG, Odoorn
39Schoolstraat 1, 7872PC, Valthe
9Valtherweg, 7875TB, Exloo

Vakantiepark Puur Exloo

20Oude Kampweg 1G, 7875CA, Exloo
23Bodenpad, 9536TA, Ees
28De Drift 3, 9531TK, Borger
42Boermarke 8, Drouwen

Terug naar beginpunt in Drouwen via Torenlaan en Hoofdstraat. Je kunt de route nog iets verlengen door vanaf Borger via knooppunten 94 en 86 terug te fietsen naar Drouwen.

De Flintenroute