Streekeigen ondernemen

Op donderdag 2 juni 2016 was de officiële start van het project “Gastvrijheid en Streekeigen Ondernemen”. De Hondsrug UNESCO Global Geopark voert dit project uit in nauwe samenwerking met de gemeenten in Zuidoost Drenthe, het Recreatieschap Drenthe en de provincie Drenthe. Streekconsulent is Paul Wijers, die voor drie jaar benoemd is. De aanpak Streekeigen ondernemen is een aanpak waarbij bestaande en nieuwe ondernemers gestimuleerd worden de identiteit van het gebied als economische factor mee te nemen in hun bedrijfsvoering en  bij de keuze voor hun producten. Deze aanpak is bijzonder interessant voor de toeristische sector. Gastheerschap is onlosmakelijk verbonden met streekeigen ondernemen. Gastgerichtheid is van belang voor het binden van klanten. Een tevreden klant is de beste reclame. Steeds meer mensen geven via de website een beoordeling van bedrijven. Doel Het project richt zich op het versterken van de gastgerichtheid en de verbondenheid met het gebied of de streek waarin het bedrijf geworteld is. Vanuit het project streekeigen ondernemen wordt ingezet op het leveren van een bijdrage aan kennisverbreding, vergroten van innovatiekracht, verbetering van de kwaliteit en de uitstraling van toeristische bedrijven in Coevorden, Borger-Odoorn, het platteland van Emmen en Hoogeveen plus het veenkoloniale deel van Aa en Hunze. Opzet Het project biedt laagdrempelige ondersteuning aan toeristische ondernemers. De ondersteuning wordt aangeboden door de streekconsulent en in de vorm van themabijeenkomsten en ambassadeurscursussen. Het project concentreert zich inhoudelijk op de volgende onderdelen:
  1. gastheerschap, gastgerichtheid en gastvrijheid;
  2. gebruik maken van de streek & ambassadeurschap;
  3. samenwerking & streekproducten

Streekconsulent Paul Wijers

De streekconsulent De streekconsulent is beschikbaar voor recreatie- en horecaondernemers, musea en dagattracties voor alle aspecten die te maken hebben met ondernemerschap. Dit kan bijvoorbeeld  op het gebied van marketing, financiering en bedrijfsorganisatie zijn, maar ook persoonlijke coaching, of samenwerking met anderen en het gebruiken van streekproducten inhouden. Ambassadeurs Onderdeel van het project is ook de organisatie van ambassadeurscursussen. Hiervan zijn inmiddels drie gegevenDe komende periode zal ook ingestoken worden op de organisatie van Themabijeenkomsten.