Geoparken Coöperatie

De twee UNESCO Global Geoparken De Hondsrug en TERRA.vita (Duitsland) krijgen van INTERREG een subsidie voor de uitvoering van het project. Daarmee zijn we de afgelopen jaren intensief gaan samenwerken.

Project ‘UNESCO Geopark Coöperatie DE/NL’

Het Duits-Nederlandse programmagebied bezit sinds begin 2016 twee UNESCO Global Geoparken, het Geopark TERRA.vita aan Duitse zijde en het Geopark De Hondsrug aan Nederlandse zijde, het enige in Nederland. UNESCO Global Geoparken onderscheiden zich door hun bijzondere geologische, archeologische, ecologische en culturele waarde. Het project ‘UNESCO Geopark Coöperatie DE/NL’ streeft naar een nauwe samenwerking van beide Geoparken op de ontwikkelingsgebieden infrastructuur, producten, educatie, marketing en structuren. Met een
consortium van acht projectpartners wordt op deze gebieden in de komende jaar een aantal maatregelen uitgevoerd. Doel is de duurzame ontwikkeling en verfijning van de profielen van beide Geoparken met behulp van grensoverschrijdende samenwerking.

Samen met Nederlandse en Duitse partners zetten de parken het geld in voor innovatieve middelen, zoals een geo-game-app, virtuele vitrines en 3d-films, waarmee je de kracht van het gebied echt kunt beleven. Ook gaan ze het Hondsrugpad en de Hünenweg samenvoegen tot één wandelroute die de parken met elkaar verbindt. De ambitie is dat de route het kwaliteitskenmerk ‘Leading Quality Trail – Best of Europe’ krijgt. In Nederland zou het de eerste keer zijn dat dit kwaliteitskeurmerk wordt toegekend.

Meer informeren en beleven

De meeste maatregelen van het project ‘UNESCO Geopark Coöperatie DE/NL’ hebben ook als doel bezoekers van het ene park te stimuleren ook het andere park te bezoeken. Er komt een nieuwe gebiedsfilm en de parken ontwikkelen samen een plan om hun educatieve activiteiten te verbeteren.
Het Museum am Schölerberg in Osnabück en het Hunebedcentrum in Borger worden ontwikkeld tot duidelijke centra en toegangspoorten van de Geoparken. De Hortus Haren wordt satelliet-toegangspoort. Om zichzelf breder in Europa te presenteren, willen de Geoparken in 2022 het European Geoparks Conference organiseren, een jaarlijks evenement onder auspiciën van UNESCO.

Over INTERREG

INTERREG is een Europees samenwerkingsprogramma voor economische ontwikkeling. Het bevordert de samenwerking tussen regionale gebieden in verschillende landen. Via INTERREG is de provincie Drenthe cofinancier, omdat zij belang hecht aan educatie, vrijetijdseconomie en samenwerking met Duitsland.

Consortium van negen partners

Een consortium van negen partners deed de subsidieaanvraag. Landkreis Osnabrück en de twee Geoparkorganisaties waren leidend. Museum am Schölerberg (met als sponsor de gemeente Osnabrück, ook projectpartner), het Hunebedcentrum in Borger, de Hortus Haren/Stichting Behoud Groene Hortus/het vormingscentrum Kuhlhoff in Bippen, het Recreatieschap Drenthe, de Hasetal Touristik GmbH en de Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen waren de zes andere partijen. Alle partijen in het consortium dragen zelf ook financieel bij aan het project.

MAATREGELEN

Werkpakket A: Geopark Coöperatie ‘Infrastructuur’

  • Maatregel A.1: Fysieke verbinding van de Geoparken door verdere ontwikkeling Hünenweg
  • Maatregel A.2: Grensoverschrijdende ontwikkeling van beide Geopark-centra

Werkpakket B: Geopark Coöperatie ‘Producten’

Maatregel B.1: Het ontwikkelen van gezamenlijke gebiedskaarten van de twee Geoparken
Maatregel B.2: Koppeling van beide Geoparken via Geo-Game-app
Maatregel B.3: Ontwikkeling virtual-realityweergave van beide Geoparken

Werkpakket C: Geopark Coöperatie ‘Educatie’

  • Maatregel C.1: Samenwerking op het gebied van educatie voor duurzame ontwikkeling

Werkpakket D: Geopark Coöperatie ‘Marketing’

  • Maatregel D.1: Drietalige imago- en voorlichtingsfilms over beide Geoparken
  • Maatregel D.2: Grensoverschrijdend Geopark-magazine
  • Maatregel D.3: European Geopark Conferentie in 2022

Werkpakket E: Geopark Coöperatie ‘Structuren’

  • Maatregel E.1: Structuur- en financieringsmodellen voor Geoparken
  • Maatregel E.2: Grensoverschrijdende bezoekersstructuren

Stand van zaken

De uitvoering van het project is in een vergevorderd stadium. De films zijn in première gegaan, De VR film is klaar en kan al beleefd worden, de game wordt uitgetest en er is hard gewerkt aan de verbetering van de exposities bij de deelnemende musea. op 12 november heeft de opening van de Hueneweg/ Hondsrugpad plaatsgevonden. Er zijn magazines verschenen en gebiedskaarten met daarop de highligts.

de mammoet uit de gebiedsfilms

De uitvoering van het onderdeel educatie heeft geleid tot grensoverschrijdende contacten maar ondervind wel hinder van de Corona pandemie.