Het Hondsrugboek

Al vele jaren is er een wens om een publieksboek te realiseren waar het bijzondere verhaal van het Hondsruggebied centraal staat. Het laatste overzichtsboek stamt uit 1970, dat is dus intussen 47 jaar geleden. In de tussentijd zijn er wel allerlei deelboeken, routeboekjes en andere publicaties gemaakt maar geen boek waar het grote verhaal wordt verteld. Waarom nu? Sinds 2015 is het gehele Hondsruggebied, van Coevorden en Emmen tot aan de stad Groningen, een officieel UNESCO gebied geworden. Nog lang niet iedereen is zich hiervan bewust. Met iedereen wordt bedoeld, de inwoners (bijna 250.000) en de toeristen (vele miljoenen per jaar). Met een publieksboek kan dit voor een deel veranderen. Het uitgeven van een boek sluit aan bij het nieuwe masterplan van het Hondsrug UNESCO Global  Geopark (eind 2016 vastgesteld) waarin alle deelnemende partijen hebben aangegeven dat het bijzondere karakter van het Hondsruggebied beter zichtbaar moet worden. Wetenschappelijk comité De Hondsrug UNESCO Geopark Sinds 2012 kijkt het wetenschappelijk comité van het geopark mee met alle inhoudelijke ontwikkelingen in het Hondsruggbied. Ze krijgen bij de totstandkoming van het boek een belangrijke inhoudelijke rol. Het boek

Auteur Bertus Boivin zal ook het schrijven van het Hondsrugboek voor zijn rekening nemen.

Qua formaat, uitvoering en ‘looks’ wordt  het Hondsrugboek vergelijkbaar  met het Hunzeboek dat in 2017 is verschenen bij het Drentse Landschap en sluit aan bij de vormgeving en ‘looks’ van de publicatie De Reest die in 2014 verscheen ter gelegenheid van het 80-jarig jubileum van Het Drentse Landschap. Het Hondsrugboek zal worden uitgegeven door De Hondsrug UNESCO Global Geopark  in samenwerking met het Drentse Landschap. Het is de bedoeling dat het Hondsrugboek in 2020 verschijnt.