Boeren Op De Hondsrug

Al sinds duizenden jaren hebben boeren met akkerbouw en veeteelt het Drentse oerlandschap omgevormd tot landbouwgrond. Vanaf de jonge steentijd zochten ze een plek in het natuurlandschap, dat bestond uit wouden, moerassen en hoogvenen. Ze hadden het niet gemakkelijk. Arme grond, slechte afwatering, lage bevolkingsdichtheid en slechte verbindingen met de buitenwereld veroordeelden de Drentse boeren tot minimale opbrengsten en een karig bestaan. Maar ze gaven niet op. In de tweede helft van de 20e eeuw keerde het tij. De landbouw kwam in een stroomversnelling en veranderde door ontginning, bemesting en mechanisatie.