Boeren Op De Hondsrug

Dit project wil de ontwikkelingsgang van de mens, de boer, in relatie tot het landschap, zichtbaar maken. Vanaf de prehistorie via het ontstaan van de esdorpen naar de landbouw in de huidige periode. Door uitvoering van dit werkplan willen Geopark de Hondsrug en het Volk van Grada het thema boeren uit werken tot een  ervaring voor de bewoners en de bezoekers van het gebied.  Onderdeel van de uitwerking zijn de realisatie van een expositie bij de Nabershof, de uitwerking van activiteiten bij beleefpunten als bijv.  de molen de Bente,  Scholtenszathe en Zwaantjes Stokmanshof, boerderijroutes en een animatie .

Met het behalen van het lidmaatschap van het Europees en Global Geopark Netwerk onder toezicht van UNESCO in 2013, heeft het Hondsruggebied een belangrijke stap gezet om dit unieke gebied beter te profileren. De focus voor de ontwikkeling van het Hondsruggebied als UNESCO Geopark wordt de twee kaarsrecht naast elkaar lopende ruggen;  de archeologische schatten en haar Cultuurlandschap.   Een nederzettingspatroon dat nergens anders in ons land zo duidelijk voorkomt. De derde, het verhaal van de boeren in het Hondsruggebied moet nog worden uitgewerkt door de uitvoering van dit project.

Deze verhaallijn gaat over de ontwikkelingsgang van de mens in relatie tot het landschap.  Onderdeel van de uitwerking zijn de realisatie van een expositie bij de Nabershof, de uitwerking van activiteiten bij beleefpunten als bijv.  de molen de Bente,  Scholtenszathe en Zwaantjes Stokmanshof, boerderijroutes en een animatie .

De Nabershof is een Saksische boerderij gebouwd in 1681, de oudste boerderij in de plaats Emmen. De boerderij is een Rijksmonument en in bezit van de Drentse vereniging ’t Volk van Grada.  Het complex van de Nabershof ligt op een historische plek.

 

Om het complex Nabershof uit te bouwen tot volwaardige expeditiepoort van het Geopark zal een nieuwe aanbouw plaats moeten vinden.  In de nieuwe aanbouw wordt de verhaallijn over het boeren in het gebied van Hondsrug in beeld gebracht met gebruikmaking van filmbeelden, foto’s, geluidsfragmenten en oude documenten.  In de expositie zal ook aandacht besteedt worden aan de Boerderijen van de Hondsrug.

Het theehuis als horecagelegenheid staat in open verbinding met de nieuwe aanbouw. Renovatie is noodzakelijk.

De inrichting van de museumboerderij, de oude Nabershof, moet worden herzien.  Het omringende terrein wordt ingezet om invulling te geven aan het thema van deze expeditiepoort. Gedacht wordt aan het verbouwen van oude gewassen en streekproducten.

De nabijgelegen volkstuinders worden betrokken bij de plannen rondom de Nabershof en zijn bereid hun medewerking te verlenen bij de verbouw van oude gewassen en streekproducten. Het terrein moet daarvoor worden opgeschoond, herverdeeld in kleine ‘’akkers’’ (celtic fields) en (boerderij)tuinen. De producten uit de volkstuinen  en omringende terrein kunnen worden verkocht in de (museum) winkel en worden aangeboden op de menukaart van het theehuis.

 

De expeditie ‘’Boeren in het Hondsruggebied’’ zal naast de ontwikkeling van de expeditiepoort bestaan uit de volgende elementen:

Hotspots. Dit zijn “points of interest”, beleefpunten. Die locaties markeren een voor de verhaallijn belangrijke gebeurtenis, ervaring, verhaal of object. Deze locaties zijn gekoppeld aan fysieke plaatsen in het landschap en liggen verspreid door het gebied.

Zwaantje Hans-Stokman’ s Hof Schoonebeek  ,  Molen De Bente Dalen, Landbouw huisdieren Gees,  De Schaapskooi Exloo,  een akkerbouw bedrijf, een veehouderij bedrijf, een biologisch bedrijf en het esdorp Oud Aalden.

De hotspots worden waar mogelijk door routes verbonden. . Ook zullen er verspreid over het gebied een paar routes komen langs de verschillende boerderijtypes. Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om de expedities te gebruiken bij de ontwikkeling van arrangementen rondom het thema.

Het project is voorbereid door een werkgroep, met daarin een aantal deskundigen die relaties hebben met het thema.

De uitvoering van het project is in volle gang. De aanbesteding van de bouw van de expositieruimte heeft plaats gevonden. Binnen kort worden daadwerkelijk gestart met de bouw.  Gekoerst wordt op een opening van de expositie in januari 2020.