WordtAanGewerkt

In het voorjaar van 2020, specifiek: zaterdag 11 juli 2020, opent het Ambachtliedenverkooppunt in The Homestead in Dalen.

We zijn bezig met de uitwerking van de volgende plannen:

Op pad
Bezoek aan de ambachtlieden in hun werkplaats/ atelier
Ambachtentours en  informatieve routes langs de ambachtelijke werkplaatsen

Producten
Verkoop lamsvlees
Relatiegeschenken
Souvenirlijn
Kerstpakketten
Kledinglijn met wol van Drentse schapen

Ambachten
Leer- werk traject
Restauratiecollectief
Ambachtwerkplaats
Restauratie van erfgoedstukken
Drentse spinnerij

Wij zijn blij met ondersteuning van het project Ambachtmakelaar door:

 

 

 

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland