WordtAanGewerkt

De Ambachtmakelaar inventariseert branches van ambachtlieden, verkent met deze branches de kansen en voegt vraag en aanbod samen.

Daarbij stellen we vast – en dat stelt ook eisen aan de combinaties – dat de branches geen homogeen beeld van de ambachtlieden laten zien.
Het zijn zeer divers samengestelde gezelschappen. Gevestigde ambachtelijke ondernemers die op zoek zijn naar betere omzetkansen. Ambachtlieden die hun ambacht als hobby beoefenen en dat wel willen uitbreiden of nadenken over waar ze met hun producten naartoe kunnen, danwel het ambacht als hun hoofdberoep willen gaan uitoefenen. Ambachtlieden die het vak (beter) willen leren. Gezellen die bij een ambachtelijk ondernemer in de leer willen.
Lastig wellicht, maar ook een garantie voor het ontstaan van zeer diverse kansen.

Onderstaand een eerste overzicht van de – voorlopige – oogst aan onderwerpen.

 • Kleding of een ander ‘iets’ ontwerpen en maken van Drentse wol.
 • Schaapsherder & arrangementen.
 • Verkoop van lamsvlees.
 • Elektrisch voortgedreven scooters & arrangementen.
 • “Ambachtlieden” en “Kunst & Cultuur-groepen” in de gemeenten verbinden.
 • Primair Onderwijs & “Kennis maken met de ambachten”.
 • “Kerstpakketten markt”.
 • Relatiegeschenken.
 • Praktijklessen ambachtlieden & ROC’s.
 • Regionale Ambachten werkplaats.
 • Producten verkoop via winkel.
 • Ambachtweek.
 • Leer-werkplaats trajecten.
 • Workshops rond Facebook & “Hoe en wat met Internet”.
 • Ambachttour met het Frensenhoes en Magisch Drenthe.
 • Ambachttour met de stichting “Parels in het Veen”.
 • Expeditieboekje / brochure met thema Ambachten op De Hondsrug.
 • Wekelijks Ambachten publiceren op Website, Facebook, Mailing.
 • Markten en Evenementen.
 • Voorbeeldproject Exloo (bouw of restauratie).
 • Marketingworkshops waar ‘Interpretation’ en ‘Storytelling’ een rol in speelt.
 • Restauratieklus van een oud uurwerk.
 • Via Mondriaanfonds subsidie een ambachtlied koppelen aan een kunstenaar.
 • Restauratie Noord.
 • Gesprek geweest met HDL over inzet ambachtlieden bij hen.
 • Subsidie zoeken om ideeën van kunstenaar samen met ambachtlieden te laten uitvoeren.

Onderwerpen uit bovenstaande lijst die grote kans van slagen hebben:

1-Distributiepunt
Kwaliteitslocatie voor verkoop van ambachtelijke producten: Lekker Hip in Hunebedcity Borger.

2-Ambachtentours/Arrangementen
Toeren langs ambachtlieden die dat willen. Routes creëren voor een routeapp op de smartphone. Daarmee arrangementen maken. Ook met elektrische auto’s, scooters en fietsen.

3-Lamsvlees
Kuddes leveren lamsvlees via keurslager Stiekema, slager te Borger. Mogelijk seizoenskaart bij enkele restaurants.

4-Relatiegeschenken
Enkele- of combiproducten (meerdere ambachten in 1 product) voor relatiegeschenk. Kleine producten als PR-middel, souvenirlijn.

5-Kerstpakketten
Enkele- of combiproducten (meerdere ambachten in 1 product) voor kerstmarkten of kerstpakket. Kleine producten als PR-middel, souvenirlijn.

6-Drentse Oertrui
Kledinglijn met Drentse wol, te beginnen met de Oertrui (met voering vanwege het kriebelen van de wol?).

7-Leertraject / werkgelegenheid
Gezellen die in een ambachtelijke werkplaats een voortraject voor een leer-werk traject doorlopen. Gecertificeerd door S-BB en na dit traject een BBL beroepsbegeleidende leerweg met baangarantie kunnen volgen.

Onderwerpen welke in de steigers staan:

8-Restauratiecollectief
Ambachten als glazenier, metselaar, schilder, gebintenmaker, die niet renoveren maar restaureren. Op zoek naar een pilot-pand (Exloo?).

9-Ambachtwerkplaats
Ruimte voor werktuigen, productiemogelijkheden, kruisbestuiving, gezellen, werkgelegenheid, behoud ambachten, toeristisch interessant; Er wordt gewerkt aan aanvraag Regiodeal.

10-Restauratie van erfgoedstukken
Ambachten als meubelmaker, smid en schilder restaureren in bewaring gegeven erfgoedstukken. Mogelijke pilot met een torenuurwerk.

En een ‘kans’.

11-Drentse spinnerij
Wol niet langer in Denemarken laten spinnen, maar in Drenthe. Eigen spinnerij. Zelf vermarkten van de wol.