WordtAanGewerkt

 • Kleding of een ander ‘iets’ ontwerpen en maken van Drentse wol.
 • Schaapsherder & arrangementen.
 • Verkoop van lamsvlees.
 • Elektrisch voortgedreven scooters & arrangementen.
 • “Ambachtlieden” en “Kunst & Cultuur-groepen” in de gemeenten verbinden.
 • Primair Onderwijs & “Kennis maken met de ambachten”.
 • “Kerstpakketten markt”.
 • Relatiegeschenken.
 • Praktijklessen ambachtlieden & ROC’s.
 • Regionale Ambachten werkplaats.
 • Producten verkoop via winkel.
 • Ambachtweek.
 • Leer-werkplaats trajecten.
 • Workshops rond Facebook & “Hoe en wat met Internet”.
 • Ambachttour met het Frensenhoes en Magisch Drenthe.
 • Ambachttour met de stichting “Parels in het Veen”.
 • Expeditieboekje / brochure met thema Ambachten op De Hondsrug.
 • Wekelijks Ambachten publiceren op Website, Facebook, Mailing.
 • Markten en Evenementen.
 • Voorbeeldproject Exloo (bouw of restauratie).
 • Marketingworkshops waar ‘Interpretation’ en ‘Storytelling’ een rol in speelt.
 • Restauratieklus van een oud uurwerk.
 • Via Mondriaanfonds subsidie een ambachtlied koppelen aan een kunstenaar.
 • Restauratie Noord.
 • Gesprek geweest met HDL over inzet ambachtlieden bij hen.
 • Subsidie zoeken om ideeën van kunstenaar samen met ambachtlieden te laten uitvoeren.