Geoparkprojecten

De Hondsrug UNESCO Global Geopark tracht haar doelen te behalen op diverse manieren.

Eén ervan is door middel van de uitvoering van projecten waarvoor externe financiering wordt verworven.

Projecten in voorbereiding of in uitvoering zijn:

  • Streekeigen ondernemen
  • Boeren op de Hondsrug
  • Het Hondsrugboek
  • Hondsrugpad-Huneweg
  • Hunebedhighway
  • Interregnetzwerkproject met Natur- en Geopark Terra Vita
  • Ambachtmakelaar

 

Over projecten in uitvoering vindt u meer informatie op de betreffende pagina.