Geoparkprojecten

De Hondsrug UNESCO Global Geopark tracht haar doelen te behalen op diverse manieren.

Eén ervan is door middel van de uitvoering van projecten waarvoor externe financiering wordt verworven.

Projecten in uitvoering of reeds uitgevoerd zijn:

  • Boeren op de Hondsrug
  • Het Hondsrugboek
  • Hondsrugpad-Hunenweg
  • Interregproject met UNESCO Geopark coöperatie met Natur- en Geopark Terra Vita
  • Ambachtmakelaar

Over projecten in uitvoering vindt u meer informatie op de betreffende pagina.