De Holmers
De Holmers - hotspots

Nieuwe natuur in het oude beekdal van de Holmers

Ten noordwesten van Elp liggen de oude hooilanden van De Holmers. Dit is het meest zuidelijke stukje van het stroomgebied van de Drentsche Aa en het meest noordelijke van de Elperstroom. Een aantal jaren geleden bestond dit gebied nog uit aardappelland en weiland. Deze tak van de bovenstroom van het Amerdiep was vergraven tot een rechte sloot door de weilanden.

Een gevarieerd gebied

Bij een groot natuurherstelproject enkele jaren geleden werd de bovenlaag afgegraven en werden de meeste sloten gedempt. Vanaf de uitkijktoren bij het Halkenbroek is goed te zien dat de omgeving van De Holmers in enkele jaren tijd in een gevarieerd natuurgebied veranderd is. Een groot deel is begroeid met pitrus en wilgen, maar hier en daar staan al flinke broekbossen met veel zwarte els. Ook zie je hele stukken waar alleen mos groeit. Het gebied van de Holmers ligt op de waterscheiding van Drenthe. Vanaf hier stroomt het Amerdiep naar het noorden en de Elperstroom naar het zuiden.

Uitzicht vanaf de uitkijktoren Holmers-Halkenbroek

Nieuwe natuur

In het Holmers-Halkenbroek krijgt de natuur nieuwe kansen. De akkers en weiden in het beekdal zijn afgegraven en nieuw bos en moeras ontwikkelt zich razendsnel. Grote gedeelten zijn ontoegankelijk zodat de natuur ongestoord zijn gang kan gaan.

Informatiebord bij Holmers/Halkenbroek

Locatie van De Holmers (einde van de Westerbroeken, Elp)

Coördinaten: 52°53’52.6″N 6°37’38.2″E

Uitkijktoren Halkenbroek

Crdinaten: 52°54’45.1″N 6°37’46.8″E

De Holmers

Deel dit:
De Holmers