Amerdiep - hotspots

Amerdiep

Overal rond het kleine dorp Amen is te zien hoe de beekdalen van de Drentse beekjes er vroeger hebben uitgezien. Dit ondanks een aantal rigoureuze ingrepen begin jaren ’60 (ruilverkavelingen) waarbij het oude diepje werd rechtgetrokken en omgeleid, om een eind te maken aan de wateroverlast. Allerlei stukken van het oude Amerdiepje bleven echter in het landschap achter en deze zijn in de laatste jaren weer opgenomen in de herstelde, opnieuw stromende beek. 

Helder water in het Amerdiep

Landjes langs het diepje

Hier en daar is in het beekdal van het Amerdiep de oude perceelindeling van de groenlanden nog zichtbaar. Het gaat om smalle percelen die haaks op de stroom staan. De landjes zijn van elkaar gescheiden door sloten en wat hogerop door houtwalletjes. Houten landhekken geven toegang tot de landjes. Er is een bijzonder mooie wandeling uitgezet langs het Amerdiep en door het Amerholt, beginnende bij het informatiebord in Amen.

Galloway runderen langs het Amerdiep

Locatie van het Amerdiep (informatiebord)

Coördinaat: 52°56’32.2″N 6°36’47.2″E

Cultureel Café "De Amer"

Deel dit:
Amerdiep