Educatief aanbod

Een belangrijke doelstelling van een Geopark is het verder ontwikkelen en delen van de kennis over het gebied. Om dit te bereiken hebben we een  samenhangend pakket aan activiteiten. We verzorgen workshops op scholen en hebben een aanbod aan lesmateriaal.

Het Geopark ontwikkelt en deelt kennis

We geven regelmatig lezingen en excursies en werken daarbij nauw samen met het Nationaal park Drentsche Aa, Staatsbosbeheer en het Drentse en Groninger landschap. Gezamenlijk  worden gidsen opgeleid en  kennis verspreidt over het Hondsruggebied via allerlei media en kanalen en er is een wetenschappelijke commissie opgericht. We werken nauw samen met onderwijsinstellingen en andere partners uit de regio.

Uitleg bij een boorkern

Bij de educatie activiteiten ligt de focus op de drie kernwaarden van het gebied. De kracht van het Hondsruggebied is de unieke driedeling. De ruggen en dalen door ijs gevormd, een veelheid aan archeologische schatten en het cultuurlandschap in de loop van duizenden jaren door mensenhanden gevormd.  Naast de bezoekers zijn de eigen bewoners, het onderwijs en ondernemers de belangrijkste doelgroepen voor educatieve activiteiten omdat zij de dragers zijn van de identiteit van het Hondsruggebied.

Het bijzondere geologisch en cultureel erfgoed van het Hondsruggebied komt uitgebreid aan bod. Voorkennis is niet vereist. De lessen kunnen een aanvulling zijn op de geschiedenis
over het tijdvak ‘Jagers en boeren’.

Als u meer wilt weten, stuur dan een e-mail naar l.bouwmeester@dehondsrug.nl met uw vereisten en we zullen ons best doen om u te helpen.