evenement

Waterterpen en pingoruïnes rond Appelbergen

In Appelbergen komen geologie, biologie en waterwinning samen.
We laten je zien waarom we juist in deze omgeving op twee plekken ons drinkwater naar boven halen: bij Glimmen in het westen en in de Onnerpolder aan de oostkant van Appelbergen.
En we nemen je mee langs een paar zgn. pingoruïnes in Appelbergen en op de essen van Onnen en Glimmen. Dat zijn vennetjes en moerassen die op een heel bijzondere manier gevormd zijn in het Weichselien, de laatste ijstijd, van pakweg 10.000 tot 20.000 jaar geleden. Voor de meeste mensen een grote verrassing!

Datum: 25 januari 2020
Tijd: 13:30 tot 16:00
Locatie: Paviljoen Appelbergen, Glimmen
Organisator: NP Drentsche Aa ism Waterbedrijf Groningen
Duur/afstand: 2,5 uur / 6 km
Kosten: Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Deel dit evenement:
Waterterpen en pingoruïnes rond Appelbergen