evenement

Tentoonstelling ‘Dood & Begraven’

Er zijn bibliotheken vol geschreven over de manieren waarop een cultuur met de dood en de overledenen omgaat. Verslagen van, en studies over, de manier waarop nabestaanden omgingen met de lijkbezorging van hun overleden dierbaren zijn niet te tellen. Deze verhalen oefenen vaak een bijzondere aantrekkingskracht uit op de levenden.

Deze gebruiken en tradities zijn door de jaren heen enorm veranderd, hetgeen toe te schrijven is aan culturele, religieuze, maar ook praktische oorzaken. De manier waarop men naar de overledenen keek en hoe de overledenen vervolgens werden behandeld, zegt veel over de heersende cultuur.  Naast onze menselijke fascinatie met de dood, is het ook een onderwerp dat enorm (snel) verandert en gebruiken die wij tegenwoordig heel normaal achtten, waren honderd jaar geleden ondenkbaar. Deze veranderlijkheid maken de dood en de verschillende begrafenisrituelen een enorm interessant onderwerp om te bestuderen en hier zal tijdens de tentoonstelling dan ook veel aandacht aan worden geschonken.

De nieuwe tentoonstelling opent op 13 april en loopt tot 15 september. Ook zal er een omvangrijke publicatie beschikbaar zijn in het museum met daarin verbredende en verdiepende informatie over het onderwerp, waarin Coevorden een belangrijke rol speelt.

Stedelijk Museum Coevorden
Haven 4
7741 JV Coevorden

 

– – – – – – – >  U I T G E L I C H T  :

In het kader van deze tentoonstelling is er op zondagmiddag 30 juni a.s. om 14.00 uur in het museum een lezing over het rooms-katholieke uitvaartritueel. Deze lezing wordt gehouden door pastoor Tjitze Tjepkema en zal ongeveer drie kwartier duren. Daarna is er gelegenheid om met de inleider naar de H. Willibrorduskerk aan de Wilhelminasingel in Coevorden te gaan om daar enigszins aan den lijve te ervaren wat dit ritueel zo anders en uniek maakt.

Het rooms-katholiek uitvaartritueel stimuleert namelijk om het afscheid van een dierbare overledene te beleven met alle zintuigen. Er zijn behalve teksten uit de Bijbel en de uitleg ervan, ook eeuwenoude Latijnse gezangen en hedendaagse liederen te horen. Er is veel te zien: liturgische kleding, kaarsen, bloemen, beelden, glas-in-lood ramen. De geur van wierook prikkelt het vermogen om door de reuk het afscheid te beleven. Bij de vredewens wordt de mogelijkheid gegeven om elkaar als aanwezigen even de hand te drukken. Na de zintuigen van het horen, zien, ruiken en aanraken komt daar ook nog eens het proeven bij voor degenen die ter communie kunnen en mogen gaan. In dit door de eeuwen heen veranderde en steeds veranderend ritueel blijven tijd en eeuwigheid elkaar raken.

Aanmelden?
Deelname aan de lezing kost €5,00 p.p. en is incl. koffie en thee. Aanmelden kan uiterlijk tot 27 juni door een e-mail te sturen naar info@museumcoevorden.nl o.v.v. ‘lezing 30 juni ’ of een e-mail naar s.ottens@museumcoevorden.nl, of telefonisch naar 088-0128315. De lezing wordt gehouden in het Stedelijk Museum Coevorden en begint om 14.00 uur. Let op: er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Deel dit evenement:
Tentoonstelling ‘Dood & Begraven’