evenement

Concertreeks | Carina Vinke ontmoet Van Gogh

In een concertreeks van drie concerten bezingt alt-mezzo Carina Vinke uit Erica de belevingswereld van Vincent van Gogh in de twee maanden die hij in Zuidoost-Drenthe verbleef. Met Sophie Timmer die de werken aan elkaar verbindt en brunch, tea of souper. En met gastoptrendens van Martijje en Justin Ripassa. Alt-mezzo Carina Vinke bezingt in drie concerten de ervaringen die Vincent van Gogh meemaakte tijdens zijn verblijf in Nieuw-Amsterdam/Veenoord en omgeving. Het is meer dan een kleine serie klassieke concerten, maar brengt de gasten op bijzondere locaties, zet ze letterlijk in beweging en is verrijkt met een inspirerend horeca-arrangement. Tijdens een periode van twee maanden gedurende begin oktober tot begin december 2023 wordt het verblijf van Vincent van Gogh in Zuidoost-Drenthe – waar hij verbleef van 2 oktober tot en met 4 december 1883 – muzikaal verbeeld. Carina verhaalt met haar zang het gevoelsleven van Vincent van Gogh over zijn aankomst in Nieuw-Amsterdam/Veenoord, het wensgebied langs de Duitse grens en het vertrek uit Drenthe. Carina wordt daarbij ondersteund door musici, waarbij iedere concertdag sprake is van andere muzikale invulling. De concertonderdelen worden toegelicht en met elkaar verbonden middels vertellingen door Sophie Timmer, historica en programmamaker bij RTV Drenthe. Zij is aan het Van Gogh project verbonden, doordat zij in 2023 ruim tien podcasts ontwikkelt over het leven en werk van Vincent in Zuidoost-Drenthe. Daarvoor is zij goed ingelezen op de beleefwereld van Vincent tijdens zijn verblijf in de gemeente Emmen. En er zijn speciale gastoptredens van Martijje en Justin Ripassa. Martijje schreef en zingt het Drentse Van Gogh-lied ‘Wat Vincent zag‘, terwijl zij samen met Carina en Justin optrad in het openluchtconcert ‘Muzikale brief aan Van Gogh‘ van Calma Producties. U boekt een reeks van drie concerten, die telkens ongeveer een maand na elkaar worden gehouden en ongeveer twee uur duren, inclusief horeca. Het concert wordt op iedere concert-dag drie keer ten gehore gebracht. U kunt kiezen voor een ochtend-, middag- of avondconcert. Na of tijdens het concert – afhankelijk van de concert-dag – gebruikt u een maaltijd. Bij het ochtendconcert is dit een brunch, bij het middagconcert een afternoon-tea en bij het avondconcert een souper. Ieder concert vindt plaats op een andere locatie. Bij ieder ochtend-, middag- of avondconcert kunnen maximaal 75 gasten deelnemen, ofwel 225 gasten op iedere concertdag. De gast heeft twee boekingsmogelijkheden:
  • een pakket van 3 concerten (één concert op 1 oktober, één concert op 12 november en één concert op 10 december); er zijn maximaal 60 van deze pakketten beschikbaar
  • losse kaarten per concert; er zijn maximaal 5 losse kaarten per concert beschikbaar
Concertdag 1 – zondag 1 oktober 2023 – wandelconcert te Nieuw-Amsterdam/Veenoord Tijdens de eerste voorstelling in de concertreeks richt het concert zich op de aankomst op 2 oktober 1883 van Vincent van Gogh in Nieuw-Amsterdam/Veenoord met de trekschuit vanuit Hoogeveen. Vincent is enthousiast. Hij wil in het zuidoosten van Drenthe zijn kunstenaarschap tot olieverfschilder ontwikkelen. Hij wil eenvoudige arbeiders en hun veenarbeidershuisjes en veenketen vastleggen. Hij wil één van de laatste oorspronkelijke landschappen van Nederland zien, ervaren en aan het doek toevertrouwen. Hji zoekt hier vrede, rust, maar ook inspiratie om zich als kunstenaar te ontwikkelen. Het eerste concert is een wandelconcert met een afstand van ca 1,5 kilometer. Er wordt gestart bij het vernieuwde Van Gogh Huis Drenthe, met optredens. Daarna wandelen de concertgasten met een informatieve routekaart een route langs een aantal locaties waar Van Gogh werken heeft gemaakt. Er is een tussenstop in het multifunctioneel centrum ‘Veurkamer’ in Nieuw-Amsterdam, waar een muziekvoorstelling is. De wandeling gaat verder naar de trambrug over De Zijtak, waar verteller Sophie Timmer aan het woord is. En de tocht eindigt in de Zuiderkerk met een slotconcert. Carina Vinke en haar muzikale vrienden Martijje en Justin Ripassa geven op de drie locaties concerten, waarbij zij worden begeleid door het strijkorkest New European ensemble. Sophie Timmer verbindt de concertonderdelen door te vertellen over Vincent en voor te lezen uit zijn brieven. De lopende gasten worden in beweging gebracht – een combinatie van beweging en cultuur – en dat zorgt voor warmte tijdens de koelere oktoberdagen. De maaltijd – een brunch, afternoon-tea of souper – vindt deels plaats in het Van Gogh Huis Drenthe en deels in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam. Concertdag 2 – zondag 12 november 2023 – concert in Schaapskooi Bargerveen De tweede voorstelling in de concertreeks vindt plaats in het wensgebied van Vincent. Hij belandde in oktober 1883 in Nieuw-Amsterdam/Veenoord, maar had eigenlijk willen doorreizen naar het veengebied dat tegen de Duitse grens aanligt. Op basis van informatie van zijn schildervriend Anthon van Rappard wilde Vincent bijvoorbeeld naar ’t Zwarte Meer en naar een dorp met plaggenhutten, waarschijnlijk de voorloper van Weiteveen. Daar was de veenontginning nog in volle gang en was nog een deel van het oorspronkelijk landschap aanwezig. Zijn wensgebied bereikte hij echter niet. Tijdens dit concert bezoekt u samen met Carina Vinke het wensgebied van Vincent. Het concert wordt uitgevoerd in de schaapskooi van Staatsbosbeheer in het Bargerveen, het gebied dat Vincent voor ogen had. Carina Vinke, Martijje en Justin Ripassa zullen hier werken ten gehore brengen die associëren met de euforie die Vincent had over gebieden waarin de eenvoudige arbeiders en boertjes werkten, zoals hij had ervaren met de mijnwerkers in de Belgische Borinage. Carina wordt daarbij muzikaal ondersteund door het internationaal muziekduo uit Turijn violiste Meri Khoyanan (Armenië) en pianist Robert Poortinga (Nederland), die samen ook een aantal stukken zullen spelen. Sophie Timmer verbindt de concertonderdelen door te vertellen wat Vincent hoopte te vinden in Zuidoost-Drenthe en wat hij daarover schreef aan zijn broer Theo in Parijs. En er zijn gastoptredens van Martijje en Justin Ripassa. Een maaltijd – een brunch, afternoon-tea of souper – zal plaatsvinden in de schaapskooi. Concertdag 3 – zondag 10 december 2023 – concert in voormalige Waterzuiveringsinstallatie te Nieuw-Amsterdam Het derde concert in de reeks gaat over het vertrek van Vincent op 4 december 1883 vanuit Veenoord, via Hoogeveen naar zijn ouders in Nuenen. Vincent is na twee maanden in Zuidoost-Drenthe te zijn geweest teleurgesteld en in mineur. Bewoners wilden geen model voor hem staan, zodat hij zich onvoldoende kon bekwamen in het modeltekenen van mensen. De contacten met de lokale bevolking waren beperkt; hij kon een beetje praten met logementhouder Hendrik Scholte, die hem echter nauwelijks begreep. De meeste mensen hielden de rare snuiter op afstand. Het verschil was groot. De inwoners in dit gebied waren nagenoeg nergens geweest en kenden alleen veengebieden. Vincent was een Europeaan. Hij had geleefd en gewerkt in Den Haag, Londen, Antwerpen en Parijs toen hij naar Zuidoost-Drenthe kwam. Hij sprak en schreef vloeiend Nederlands, Engels en Frans. En een vreemde verschijning met zijn woeste rode haren en met zijn schildersspullen op zijn nek. Een beeld dat men niet kende in Zuidoost-Drenthe. Vincent voelde zich in de drie maanden die hij in Drenthe verbleef meer en meer eenzaam. Hij maakte zich zorgen om zijn ex-vriendin Sien Hoornik, die hij met haar kinderen in Den Haag achter had gelaten. Zijn geld raakte op en zijn broer Theo, die zorgde dat Vincent elke maand zijn geld kreeg, dreigde zijn baan in Parijs te verliezen. Alles bij elkaar besloot Van Gogh op 4 december 1883 lopend terug te gaan van Veenoord naar Hoogeveen, door wind en sneeuw. Hij nam de trein en ging naar zijn ouders in Nuenen, met wie hij op dat moment een lastige band had. Een paar jaar daarvoor had hij het ouderlijke huis verlaten na een stevige ruzie met zijn vader over het geloof. De concertreeks neemt een melodramatische wending. Het enthousiasme van Vincent om naar Drenthe te komen is omgeslagen in een deprimerende stemming. Dat zal te horen zijn in de werken die Carina Vinke en haar gastzangers uitvoeren. Sophie Timmer verbindt de concertonderdelen door te vertellen waarom Vincent Drenthe verliet en wat hij daarover schreef aan zijn broer Theo in Parijs. Aan zijn plan om hier één jaar te blijven en alle seizoenen vast te leggen kwam na amper drie maanden tot een einde. In het donkerste deel van het jaar. Dit derde en laatste concert van de reeks vindt plaats op tweede Adventsdag op een verrassende locatie: de voormalige waterzuiveringsinstallatie in Nieuw-Amsterdam. Het is voor de eerste keer dat een klassieke muziekvoorstelling op deze privélocatie plaatsvindt. Muzikale ondersteuning wordt gedaan door pianist Jean Baptiste Milon. De diverse bassins van de voormalige waterzuivering worden gebruikt tijdens de voorstelling. De bassins variëren in hoogte, waarbij voorstellingen deels in de buitenlucht en deels binnen in de bassins plaatsvinden. Gasten – voor zover zij dat zouden willen – kunnen het één na hoogste bassin beklimmen, waarin door de huidige bewoners een zwembad is gecreëerd, waar omheen kan worden gelopen. In december hebben de omliggende bomen geen blad en kan de hele omgeving van Nieuw-Amsterdam worden bekeken. De gasten krijgen een plattegrond waarop alle locaties te zien zijn waar Vincent van Gogh heeft gewerkt. Vanaf dit bassin zijn deze locaties in de verre omgeving te zien. De maaltijd – een brunch, afternoon-tea of souper – zal plaatsvinden in het theater van de voormalige waterzuiveringsinstallatie.
Deel dit evenement:
Concertreeks | Carina Vinke ontmoet Van Gogh