evenement

Break-out Game | Van Gogh in het Veengebied

Voor zowel families als scholen heeft Museum Collectie Brands een break-out game rondom Van Gogh in Drenthe ontwikkeld. In teams ga je actief aan de slag met praktische opdrachten en leert het 19e eeuwse Drenthe van Van Gogh kennen. Om stil te staan bij het Van Goghjaar in 2023 heeft Museum Collectie Brands een spel ontwikkeld dat haar collectie verbindt aan het werk van Van Gogh. Zijn Drentse periode staat centraal in de break-out game, maar er is ook aandacht voor de kunsthistorische ontwikkeling in grotere lijn. Van Gogh was een reizend kunstenaar en zijn werk reflecteert dit. Dit gegeven maakt dat het goed mogelijk is zijn werk als kapstok te gebruiken, waarbij ook het werk van schilderes Janny Jalving betrokken wordt. Het museum heeft een grote collectie van haar werken. Deelnemers aan de break-out game nemen niet alleen een kijkje in de veelzijdigheid van het werk van de schilder, maar ook in het dagelijks leven van de ‘gewone man’ in de negentiende en twintigste eeuw. Hoe leefden bijvoorbeeld de veenontginner en de scheepsjager in Zuidoost-Drenthe? Hierbij vindt ook een vertaalslag plaats naar de eigen tijd: hoe kwam men vroeger aan brandstof en hoe tegenwoordig? Spelen dezelfde sociale problemen? Kun jij een bundel vlas twijnen? Hoeveel turf kun je in één keer vervoeren? Alleen door samen te werken, kun je het spel tot een goed einde brengen!
Deel dit evenement:
Break-out Game | Van Gogh in het Veengebied