Visual nieuws
Nieuwsbericht - dinsdag 11 september 2018

AMBACHTMAKELAAR VOOR ZO-DRENTHE

In Zuidoost-Drenthe gaat een Ambachtmakelaar aan de slag. Oude en nieuwe ambachten bij elkaar brengen, met de ambachtelijke ondernemers nieuwe markten en afzetkansen verkennen en creëren en een mooie match van vraag en aanbod neerzetten. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft besloten De Hondsrug UNESCO Global Geopark een subsidie van € 140.000,– te verlenen uit het LEADER programma Zuidoost- Drenthe Het initiatief ‘De Ambachtmakelaar’ zet in op het versterken van de bedrijfsvoering van betrokken ambachtslieden in food en non-food, individueel en als collectief. En op behoud van ambachten/vakkennis onder meer door het naar arbeidsmarkt en ondernemerschap toeleiden van ‘gezellen’.  Bij het vergroten van afzetmogelijkheden valt onder meer te denken aan het creëren van toeristische arrangementen, het stimuleren van krachtig ondernemerschap en het organiseren van samenwerking. Het project gaat van start in oktober 2018 en loopt  door tot de zomer van 2021 en is mede mogelijk gemaakt door: