Rupert Kühn - ambachtmakelaar

Smederij Kühn

Rupert is een smid in opleiding, al suggereert het werk van zijn hand reeds zijn aanstaande meesterschap. Na jaren in de industrie te hebben gewerkt, werd hem eind 2017 vanwege bedrijfseconomische redenen ontslag aangezegd. Rupert zag dit als een kans het roer om te gooien en te gaan voor een vak waar zijn creativiteit en passie voor metaal en techniek van pas komt.

Hoe het begon

Hij meldde zich aan voor de opleiding siersmid bij de Ambachtsacademie; een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maatschappelijk investeerder Start Foundation en het UWV.

Vooruitlopend op deze opleiding heeft Rupert de cursus basisvaardigheden smeden gevolgd bij het Nederlands Gilde voor Kunst-, Sier- en Restauratiesmeden (NGK). Om praktijkervaring op te doen is hij een aantal maanden op vrijwillige basis werkzaam geweest bij een gerenommeerde kunst- en siersmederij in Soest. In deze periode was hij ook regelmatig te vinden in de smederij van Lucas Masselink in Zweeloo.

Vanaf augustus 2018 is Rupert gestart met de opleiding tot smid bij de Bataviawerf in Lelystad, waar hij zich onder de bezielende leiding van zijn leermeester Wout Hammer o.a. bezighoudt met restauratiewerkzaamheden aan een replica van het 17 e eeuwse koopmanschip ‘De Batavia’.

Eigen smederij

Tegelijkertijd is Rupert bezig met het opzetten van zijn eigen smederij, die is ondergebracht in de bedrijfshal van constructiebedrijf Kamphof in Pesse.
Uiterlijk mei 2020 hoopt Rupert zijn opleiding af te ronden zodat hij zich volledig kan richten op zijn eigen bedrijf, waar hij unieke ambachtelijke producten wil vervaardigen, waarbij de wens van de klant centraal staat. Ook voor las- en restauratiewerkzaamheden kunnen klanten bij hem terecht.

Iedereen wiens nieuwsgierigheid is gewekt, is van harte welkom een kijkje te komen nemen bij Smederij Kühn, gevestigd aan de Dorpsstraat 10 te Pesse. Bezoek graag vooraf telefonisch of per mail melden.

Contactgegevens

Deel dit: